Psihanaliza - Editorialpowered by FreeFind
 

 Despre transfer și interpretarea viselor
în cura psihanalitică contemporană

Recent, un student străin mă întreba cu franchețe ce părere am despre opinia psihanaliștilor contemporani care nu mai sînt interesați de interpretarea viselor și se axează exclusiv pe transfer, pe analiza transferului.*

Transferul este fără îndoială motorul vindecării în psihanaliză. Pe de o parte, pentru că permite degajarea libidoului din simptom, și în al doilea rînd pentru că ne ajută să înțelegem forțele care au determinat odinioară îmbolnăvirea.

Vorbim desigur de nevroză și de cauzele ei.

Totuși, în lucrul cu transferul apar multe deficiențe sau dificultăți. E posibil ca transferul să nu existe. E posibil să existe dar nu la intensitate nevrotică. Să nu uităm apoi că transferul este adeseori condiționat de simbolismul curei sau de performanța socială a analistului. Pentru Freud, transferul trebuie să fie întotdeauna un eveniment psihic excesiv (patologic) ca să justifice tratamentul și analiza.

Totuși care este beneficiul analizei viselor? Visul este calea regală spre cunoașterea inconștientului, declară Freud însuși.

Într-o lucrare mai spre zilele noastre, Freud se plîngea totodată că psihanaliștii nu mai acordă visului importanța de odinioară.

De la diminuarea interesului pentru interpretarea viselor iată-ne, azi, ajunși în situația să renunțăm total la ea. Să o considerăm neimportantă, un amănunt care poate lipsi.

Desigur că lucrurile nu stau așa dar se explică simplu prin graba cu care formăm azi psihanaliștii.

Interpretarea viselor necesită - pentru a fi deprinsă pe deplin - o muncă acerbă, desfășurată pe o perioadă de timp mare, și mai ales foarte dificilă.

Pentru că interpretarea viselor este mai degrabă o metodă parcă extrasă din activitatea artistică, din artă. Ai nevoie de fler și de o mare experiență acumulată practic. Toate astea nu se obțin peste noapte și nu cu oricine.

Graba de neînțeles de a forma psihanaliști cu orice preț explică așadar de ce s-a renunțat la interpretarea viselor.

În final, ce ne rămîne? În loc de a avea indicații precise despre complexele traumatice constelate la pacient, și de a acționa în direcția lor, de a fi astfel "pe fază" ca zic așa, ne mulțumim să perorăm pe tema importanței analizei transferului informînd, eventual, analizatul că este victima complexului lui Oedip.

El află că așa stau lucrurile și în cel mai bun caz va povesti și altora cu mîndrie că este fericitul posesor al unui complex oedipian!

Nu tratăm problemele psihice limitîndu-ne la transfer și am văzut parțial care sînt dificultățile cu transferul.

--
*Carl Jung critica accentul pus pe transfer la freudieni, ca și cum ar fi un semnal patologic, arătînd, pe bună dreptate, că transfer există în orice relație inter-umană, fără a indica nimic nevrotic.

Articol de J. Chiriac

icon

Mai multe despre transfer:

- Vezi și nota de la secțiune metode

- Dragostea din transfer

- Din nou despre transfer și analiza viselor

- Dorința de cunoaștere în cura psihanalitică

- Secțiunea Metode de pe site

subt 

<= Home | Psihanaliza | Cursuri

Articole | Publicații

Asistență online | Forum | Blog

Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa