Psihanaliza - Dicționarepowered by FreeFind
 

Dicționar de termeni, noțiuni și expresii
din PSIHANALIZĂ

Abreacție
Procedeu utilizat în psihanaliză care constă în retrăirea și descărcarea emoțiilor traumatice responsabile de apariția simptomelor nevrotice. Pentru prima oară abreacția a fost utilizată ca metodă terapeutică de dr. Josef Breuer, din Viena, mentor și colaborator al lui Sigmund Freud. -> Vezi și catharsis.

Acte ratate și simptomatice
Erori neintenționate din seria lapsusurilor, uitărilor  sau pierderilor, care au fost studiate de psihanaliză. În viziune psihanalitică, ele se substituie unor intenții conștiente lăsînd să se  întrevadă, atunci cînd sînt analizate, dorințe -> refulate. Psihanaliza acordă și azi un interes deosebit studiului actelor ratate. -> Vezi și secțiunea metode de investigare aici.

Analiza inconștientului
Proces prin care inconștientul (reprezentările și procesele specifice) este făcut conștient. Metodele utilizate de psihanaliză în acest sens sînt -> asociațiile libere. -> interpretarea viselor și a -> actelor ratate. -> Vezi și secțiunea metode de investigare aici.

Analizat
Persoană care urmează o cură psihanalitică. Această cură poate fi terapeutică sau/și didactică.

Asociații libere
În  psihanaliză, metodă de investigare psihică care solicită pacientului să relateze liber, fără nici o intervenție deliberată, tot ceea ce îi trece prin minte.  Asociațiile libere pot fi comparate funcțional cu dicteul spontan din ședințele  mediumnice. Metoda a fost creată de Sigmund Freud, atunci cînd s-a hotărît să renunțe la aportul hipnozei în investigarea amintirilor pacientului. -> Vezi și articolul dedicat acestui subiect aici.

Autoerotism
În legătură cu teoria sexuală, termenul desemnează sexualitatea infantilă bazată pe plăcerea resimțită la excitarea -> zonelor erogene. -> Vezi și stadiile de dezvoltare psiho-sexuală.

Catharsis
Î
n cura psihanalitică, retrăirea evenimentului traumatic însoțită de evacuarea, purjarea emoțiilor fixate și remiterea tulburării ideo-afective. Metoda cathartică (numită și -> abreacție) a fost utilizată la începutul practicii psihanalitice în asociere cu hipnoza.  -> Vezi și articolul dedicat acestui subiect aici.

Cenzură
Baraj selectiv de natură etică situat între inconștient (preconștient) și conștient, care conduce la -> refulare.

Cloacă
Teorie infantilă a nașterii asociată orificiului anal și funcției defecării.

Complex de castrare (angoasa de castrare)
Teama de a fi castrat de tată ca urmare a jocului cu organele genitale. Această teamă este consecința realizării diferenței dintre sexe. La fetițe, privarea de penis este pusă pe seama mamei.

Complex maternal, la băieți, desemnează o dependență emoțională prelungită față de mamă sau de cea care joacă rolul mamei. Adeseori este însoțit de influența educațională dominantă a mamei care stimulează la fiu dezvoltarea trăsăturilor de comportament feminine.

Complexul lui Oedip
Complexul a fost descoperit de Freud în urma propriei sale auto-analize. Funcțional, acest complex este definit astfel: atracția erotică a copilului față de părintele de sex contrar.

Există și o versiune negativă a complexului în care atracția erotică se manifestă față de părintele de același sex.

Freud numește complexul O., complexul nuclear al nevrozei, de unde și importanța analizei lui în cursul curei psihanalitice.

Complex paternal, la fete, desemnează o dezvoltare și un comportament viril, și influența dominantă a tatălui sau a celui care joacă rolul de tată, în educație.

Complex psihic
Termenul îi aparține lui Carl Jung și desemnează o formațiune psihică determinată ca un conglomerat de idei, emoții, afecte și impulsuri motrice care se manifestă aparte de controlul eului. Complexele structurează psihicul uman și nu au întotdeauna un caracter morbid.

Contratransfer
În analiză, totalitatea sentimentelor și impresiilor analistului legate de pacientul său. Contratrasferul însoțește de obicei -> transferul pacientului.

Conținut arhetipal
În psihologia lui Carl Jung, conținut psihic care are o dimensiune colectivă, de maximă generalitate. Complex autonom care constituie conținutul inconștientului colectiv.

Conținut manifest
Termen utilizat în teoria visului, la  Freud, desemnînd visul așa cum este el amintit în momentul trezirii. -> Vezi și idei latente.

Deformare
În formarea visului - se referă la transformarea -> ideilor latente pentru omiterea conținuturilor indezirabile (morale sau traumatice). Deformarea este opera -> cenzurii.

Elaborare secundară
În teoria visului, proces prin care -> conținutul manifest este modificat de -> rezistențe în cursul rememorării visului.

Eu
Sediul individualității persoanei definit inițial ca percepție-conștiență.

Determinism psihic
Idee dezvoltată de Freud în cartea sa Psihopatologia vieții coridiene. Determinsimul este aplicarea legii cauzalității (cauză-efect) la activitatea psihică.

Fenomen  funcțional
Proces psihic autonom descris de Silberer care se referă la procesul de transpunere simbolică în vise a operațiunilor intelectuale.

Fixație
Termenul se referă la stagnarea dezvoltării libidinale la -> faze și obiecte primitive. Această stagnare se traduce prin comportamente (trăiri) și interese sexuale infantile la vîrsta adultă. -> Mai multe detalii aici.

Idei latente
Ideile care au stat la baza creării visului. Dorințele visului care pot fi reduse la noțiuni și idei concrete. -> Vezi și conținut manifest.

Inconștient
Termen central utilizat de psihanaliză pentru a desemna totalitatea reprezentărilor psihice inaccesibile minții conștiente pe cale normală. Reprezentările sînt reprezentanți ai -> pulsiunilor, în speță cele erotice și agresive.
Termenul  înglobează mai multe semnificații după cum avem de-a  face cu o abordare descriptivă sau dinamică a inconștientului. 
Din punct de vedere descriptiv, inconștientul desemnează reprezentările care se află într-o stare latent-inconștientă, putînd reveni în mintea conștientă printr-un simplu efort de amintire. 
Din punct de vedere dinamic, inconștientul desemnează conținuturile psihice refulate care se află într-o relație conflictuală cu mintea conștientă. Aceste conținuturi nu pot fi conștientizate decît cu ajutorul ->
metodelor psihanalitice . -> Vezi și articolul despre inconștient aici.

Inconștient colectiv.
Termen forjat de Carl Jung pentru a desemna un strat înnăscut al
inconștientului compus din arhetipuri.

Instanțe psihice
-> Sine, -> eu, -> supraeu. Componentele celei de-a -> doua topici freudiene.

Integrare psihică
Proces complex prin care conținuturile inconștientului sînt asimilate în mintea conștientă. În cura psihanalitică acest proces conduce la remiterea tulburărilor ideo-afective.
În cursul curei, integrarea psihică se realizează prin clarificarea -> analizatului privitor la cauzele -> inconștiente ale tulburărilor sale. Această clarificare este un proces ce implică deopotrivă participarea inteligenței și a afectivității.

Inversiune
Procedeu oniric prin care un element al visului este transformat în inversul său. Inversiunea se poate aplica la fel de bine și emoțiilor. Procedeul este component al proceselor primare care caracterizează modul de funcționare a minții inconștiente.

Investiție
În relația cu -> libidoul se referă la proiecția afecțiunii individului într-un -> obiect. Un exemplu de investiție libidinală este iubirea obișnuită a două persoane, ca și iubirea de părinți sau atracția față de o carte, profesie etc.

Lapsus calami
Eroare de scriere, care intră la capitolul -> acte ratate, studiate de psihanaliză.

Lapsus linguae
Eroare de vorbire, care intră la capitolul -> acte ratate studiate de psihanaliză.

Latență
Perioada de latență se caracterizează printr-o diminuare a interesului sexual la copil în perioada dintre 6-12 ani. Perioada de latență este urmată de stadiul -> genital.

Libido
Temen care desemnează  în psihanaliză mărimea excitației sexuale. Libidoul este  pentru instinctul sexual ceea ce este foamea pentru cel alimentar, declară Sigmund Freud. În general, și sub influența lui Carl Jung, termenul  desemnează ideea generală de tendință, înclinație, apetit, în sensul de excitație psihică acționînd ca un imbold interior spre o acțiune exterioară.
Această excitație se asociază cu instinctele sexuale, agresive, alimentare, de conservare dar poate fi și o dinamică a vieții conștiente, asociată aspirațiilor de natură culturală.

Mecanisme defensive
Termenul înglobează toate procedeele psihice prin care eul este menajat de confruntarea directă cu conținuturile inconștientului. -> Refularea este un asemenea mecanism care împiedică accesul la mintea conștientă și la motilitate a materialelor psihice indezirabile din punct de vedere moral. Alte mecanisme asemănătoare: formațiunea reacțională, proiecția, deplasarea, condensarea, sublimarea, identificarea cu  agresorul, negarea, raționalizarea. -> Vezi și articolul dedicat acestui subiect aici.

Metoda amplificării
Metodă de  interpretare a visului  impusă de Carl.Jung, care constă în asocierea materialului oniric cu elemente extrase din religii, mituri,  legende și basme populare, într-un cuvînt cu materiale aparținînd culturii. Metoda a fost deja  utilizată de Freud, atunci  cînd a apelat la simbolismul basmelor în interpretarea viselor unui pacient.
Metoda amplificării devine, în școala lui Jung, o adevărată tehnică hermeneutică criticată, de altfel, de școala  freudiană. -> Mai multe detalii pe site-ul Jung
aici.

Metoda asociațiilor libere
Procedeu terapeutic avansat de Freud care constă  în exigența solicitată expres analizatului de a-i relata psihanalistului tot ceea ce îi trece prin minte, fără a supune conținuturile mentale, care se derulează în chip spontan, unei cenzuri intelectuale sau morale. -> Vezi și articolul dedicat acestui subiect aici.

Metode de investigare a inconștientului
Psihanaliza a pus la punct mai multe metode de investigare a inconștientului: -> asociațiile libere, -> analiza actelor ratate și
-> analiza viselor. Metodele sînt folosite atît în abordarea clinică cît și didactică. -> Vezi și secțiunea metode de investigare
aici.

topica freudiana
Reprezentarea grafică spațială a aparatului psihic cu cele două topici

Misoneism
Reacție psihologică de refuz și respingere a tot ceea ce este nou sau  implică schimbare atît pe plan cultural, cît și  socio-relațional. Este specific societăților primitive  tradiționaliste și imobiliste și, în general, persoanelor  vîrstnice.

Nevroză
Afecțiune psihică  larg răspîndită care este lămurită și remisă în cursul curei psihanalitice. Spre deosebire de psihoză, nevroza este o inadaptare la cerințele vieții inconștiente în relație cu exigențele morale ale individului.

Obiect
În psihanaliză, desemnează orice entitate - ființă sau lucru - situată în afara -> eului.

Postură infantilă
Poziție relațională specifică vîrstei  infantile, care se caracterizează printr-o atitudine  pasiv-receptivă față de cuplul parental. În viața adultului, ea indică o poziție de defensă vizavi de cerințele vieții cotidiene.

Principiul plăcerii - Se referă la caracteristica vieții pulsionale inconștiente care tinde la satisfacerea imediată a trebuințelor instinctuale. -> Principiul realității.

Principiul realității - Contrar principiului plăcerii, se raportează la caracteristicile vieții conștiente care mediază satisfacerea imediată a pulsiunilor în funcție de exigențele -> supraeului și ale realității lumii exterioare.

Proces de individuație
La Carl Jung, procesul desemnează trecerea de la eul fragmentat, disociat, la cel plenar sau total prin realizarea sinelui în sens jungian. -> Mai multe despre proces aici.

Psihanaliza
Termenul  desemnează concomitent trei aspecte: o metodă de tratament a afecțiunilor nevrotice; metodele de investigare a inconștentului pihic; cunoștințele extrase pe această cale care se constituie în știința psihanalitică.

Psihanaliză aplicată
Ramură a psihanalizei care se ocupă cu studiul fenomenelor culturale și spirituale. Ea debutează cu lucrările  lui Freud dedicate studiilor extraclinice. -> Psihanaliza.

Psihologie abisală
O altă desemnare  generică a psihanalizei. Întrucît investighează inconștientul psihic, -> se numește abisală.

Psihologie dinamică
Psihanaliza oferă o viziune dinamică a psihicului, în sensul că el este locul interacțiunii unor forțe contrare care își au originea în pulsiunile inconștientului și în cerințele supraeului.

Pulsiune
Impuls, instinct - termenul se referă la sfera inconștientă a psihicului care înglobează cerințele sexuale și agresive.

Refulare
Proces psihic autonom prin care anumite conținuturi psihice: emoții, impulsuri etc. sînt împiedicate să acceadă la mintea conștientă. Ele sînt astfel împiedicate să se traducă în act, fie că este vorba de simpla conștientizare sau de excitarea motilității. -> Vezi și refulat.

Regresie
Reîntoarcerea libidoului la stadii de dezvoltare anterioare. -> Vezi libido și stadii de dezvoltare.

Refulat
Produsul refulării; conținuturi psihice refulate. -> Vezi și refulare.

Rezistențe
Forțele psihice care se opun conștientizării cerințelor -> inconștientului - în speță sexuale și agresive - în conformitate cu cerințele morale ale -> supraeului.

Serie complementară
Termen folosit de Freud pentru a explica apariția (cauza) nevrozelor, datorată conjuncței a doi factori: constiutțional (legat predispozițiile individului) și traumatic (situat în copilăria individului).

Simptom nevrotic
Manifestare clinică a unui conflict dintre instanțele psihice, în speță -> supraeu și -> sine (conștient-inconștient).

Sine
Noțiune centrală în cea de-a doua topică freudiană, împrumutată de la G. Groddeck. Freud modifică semnificația inițială a termenului pentru a include ideea de loc și izvor al pulsiunilor vitale cu care se confruntă eul și supraeul. La Jung, sinele desemnează conjuncția contrariilor psihici, conștient-inconștient.

Stadii de dezvoltare psiho-sexuală
Definite de Freud în teoria sa sexuală, reprezintă fazele de evoluție a libidoului: orală, anală, falică, genitală.

- Stadiul oral - în primele luni de viață, se referă la plăcerea resimțită de copil prin stimularea mucoasei bucale (în timpul suptului);
- Stadiul anal - pînă în jur de 3 ani, se referă la plăcerea resimțită de copil prin retenția fecalelor și stimularea mucoasei anale;
- Stadiul falic - pînă la circa 6 ani, plăcerea este resimțită prin auto-excitarea organului genital.
- Stadiul genital - caracterizează sexualitatea adultă și include fazele anterioare care sînt mai mult sau mai puțin integrate.

De reținut că primele trei stadii coexistă și se pot regări ulterior în viața sexuală a adultului ca -> fixații.

Supradeterminare
Termenul  include ideea de stratificare a cauzelor apariției simptomelor  nevrotice. Supradeterminarea se poate aplica și în interpretarea producțiilor culturale, simbolice, mitologice, atunci cînd mai multe surse sau interese psihice au contribuit  la constituirea unei imagini, simbol, mitologemă, filozofemă.

Supraeu
Instanță psihică în doua topică freudiană, care încarnează sentimentele morale ale individului. Se fomează prin introiectarea interdicțiilor sociale și este - într-o altă formulare - moștenitorul -> complexului lui Oedip. Supraeul are sarcini de observare, judecare, penalizare a eului care tinde să dea curs liber exigențelor pulsionale ale inconștientului psihic. El este identificat și cu idealul eului. 

Tată devorator
Versantul psihic negativ, castrator, al  imaginii  arhetipului paternal în psihologia jungiană. Reprezetări culturale ale tatălui devorator găsim în Vechiul Testament, și în general în  miturile care descriu personaje mitice: divinități mînioase, distructive, sau situații fatale care evocă arhetipul paternal.

Topică
Reprezentarea spațială a aparatului psihic. Sînt două topici la Freud: prima topică include -> conștient, -> preconștient, -> inconștient - a doua și ultima topică include -> sine, -> eu, -> supraeu.

Transfer
Termenul se referă la sentimentele proiectate asupra analistului de către -> analizat în cursul curei psihanalitice. General vorbind, aceste emoții provin din copilăria analizatului și au avut ca obiect părinții acestuia. Analiza transferului constituie unul din punctele esențiale ale curei psihanalitice.Vezi și contratransfer. -> Mai multe despre transfer aici.

Tendința refulată și  instanța refulantă
Tendința refulată este o moțiune (revendicare) pulsională. La Freud, ea are aproape întotdeauna un caracer sexual. Instanța refulantă este -> supraeul moral care decide asupra legitimității moțiunii și permite accesul la motilitate.

Tendințe psihice incompatibile
În psihanaliză, expresia desemnează un cuplu de forțe psihice antagoniste, care opun de obicei tendințele morale ale individului (-> supraeul, idealul eului etc.) și pulsiunile sexuale și agresive.

Travaliul visului (munca visului)
Proces psihic prin care conținutul latent al visului (-> ideile latente) este transformat în -> conținut  manifest. Interpretarea visului constă tocmai în  inversarea acestui proces, conținutul manifest fiind readus la cel latent.
Travalul oniric cuprinde mai multe procedee specifice din care cităm: deplasarea, condensarea, figurarea, -> elaborarea secundară. -> Vezi și secțiunea despre interpretarea viselor
aici.

Zone erogene
În legătură cu teoria sexuală, termenul se referă la zonele organice care produc plăcere prin excitare și caracterizează sexualitatea -> autoerotică a copilului. -> Vezi și stagiile de dezvoltare psiho-sexuală.

icon

Notă: Dicționarul este actualizat continuu. Pentru a fi la curent cu noutățile înscrie-te pe lista noastră de corespondență (newsletter) aici.

--

<= Înapoi la secțiunea dicționare

 

<= Home | Psihanaliza | Cursuri

Articole | Publicații

Asistență | Newsletter | Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa