TOPMARGIN=20 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=20>

Psihanaliza - Cazuisticapowered by FreeFind
 

Introducere în cazuistica psihanalitică

Foto
Chantal Akerman, A Couch in New York,1996 - Click aici pentru versiune mărită

Cazuistica psihanalitică este domeniul cel mai incitant al psihanalizei, afară de interpretarea viselor. Și aceasta pentru că, de obicei, cînd citim analiza unui caz, avem tendința de a aplica asupra noastră metodele de investigare psihică și mai ales concluziile analizei.

Cazuistica publicată pentru ilustrarea metodei păsihanalitice nu este însă o întreprindere dintre cele mai ușoare. Pentru publicul neavizat, care nu are o experiență personală cu terapia psihanalitică, multe din afirmațiile psihanalizei pot părea neverosimile. De aceea este nevoie de multă pricepere în redactarea unui caz, cu atît mai mult cu cît se impune și regula discreției necondiționate privind elementele biografice ale persoanelor care fac obiectul analizei!

Este interesant că, astăzi, pacienții nu mai cer să li se ascundă identitatea, ba chiar doresc să devină cunoscuți de publicul larg ca și cum nevroza lor și tratamentul ar constitui motive de laudă, de realizare.

În realitate, lucrurile nu au stat așa pe vremea cînd Freud a elaborat metoda psihanalitică și trebuia să ascundă cu grijă elementele biografice ale persoanelor tratate de el, atunci cînd publica eseuri pe marginea acestor cazuri.

Discreția era chiar una din condițiile tratamentului.

Condițiile publicării în paginile unui site impun, în plus, o limitarea a spațiului publicistic și, de aceea, în cazurile expuse aici nu vom avea o relatare cuprinzătoare a istoriei personale a celor analizați. Totul se rezumă la cîteva indicii pe care autorul articolului ni le oferă cu speranța că vor alcătui o imagine suficientă a antecedentelor psihice ale persoanei analizate. AROPA

icon

Articole disponibile:

-> Un caz cu o moștenire, de Dinu Crivăț
C
azul expus în acest articol ilustrează cît se poate de limpede metoda psihanalitică și are avantajul accesibilității pentru că tratamentul a fost scurt.

-> Visul lui Lucian, de Dinu Crivăț
Un caz în care se vede rolul jucat de interpretarea viselor în determinarea cauzelor inconștiente a tulburărilor psihice.

-> Gripă sau isterie? de Mariana Marinescu
O scurtă analiză de caz explicată pe forndul erorii de tratament în stil clasic.

-> Beneficiile (auto)cunoașterii în psihanaliză
Analiză de caz din care rezultă avantajele terapeutice ale cunoașterii sensului simptomelor.

 

Revista OMEN pe CDTe interesează cazuistica psihanalitică? Vezi și exemplele publicate în revista de psihanaliză OMEN.

Mai multe despre revistă la adresa: https://www.psihanaliza.or g/aropa/omen.html.

Home | Psihanaliza | Cursuri

Publicații | Articole / Editoriale

Asistență | Newsletter | Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa