Psihanaliza - Editorialpowered by FreeFind
 

Psihanaliză + religie = sinteză salvatoare?

Am citit recent un interviu cu cineva care se recomandă psihanalist (fiind de meserie psihiatru), un interviu care m-a pus serios pe gînduri. Mai exact, una din afirmațiile intervievatului, cum că psihanaliza și religia trebuie să colaboreze pentru a realiza un soi de sinteză salvatoare!

De ce miră această afirmație? În primul rînd pentru că Freud a arătat, pe drept cuvînt, o mare rezervă față de religie pe care a analizat-o în fondul ei de credințe și expectații arătînd că omul religios nu diferă esențialmente de cel nevrotic!

În al doilea rînd, pentru că psihiatrul nostru ignoră un lucru esențial: psihanaliza și religia nu au finalități comune. Am putea admite ca credibilă o afirmație gen: psihiatria și psihanaliza, împreună, să realizeze o sinteză etc. Religia nu are însă același domeniu de aplicabilitate - sănătatea psihică sau mintală „apropiere "salvatoare" de psihanaliză?

Sigur că religiei nu îi este indiferentă sănătatea (de orice fel ar fi ea, inclusiv cea mintală), dar acest obiectiv nu ocupă în religie locul primordial. Pentru religie scopul final constă în reintegrarea condiției adamice de fără păcat , din care perechea primordială (și prin ea lumea) a căzut prin neascultare (mă refer, evident, la religia creștină). În final, această condiție ar oferi viața veșnică!

Psihanaliza nu poate nici măcar visa la asemenea realizări „este mulțumită dacă pacientul care se angajează în cură se eliberează de simptomele sale nevrotice și devine mult mai apt pentru viață.

Așadar, cum ar putea colabora două discipline care nu au același obiectiv? Și chiar dacă ar încerca să găsească o apropiere - în fond , și psihanaliza se ocupă, în felul ei, de suflet, chiar dacă de un suflet psihologizat - ce ar putea împrumuta una de la alta sau ce ar putea aduce ambele în folosul unei sinteze salvatoare?

Întrebarea mea este retorică și vrea doar să evidențieze absurdul afirmației care vrea o sinteză între psihanaliză și religie!

Asemenea afirmații inexacte sau chiar obscure găsim cu nemiluita (sic) la "psihanaliștii" români (am pus cuvîntul între ghilimele pentru a-i deosebi cultural de alții), care au uitat să citească. Da, să citească, pentru că numai și citind cîteva rînduri din opera lui Freud - care, la urma urmei, este creatorul psihanalizei și știe despre ce vorbește - ar fi văzut că ceea ce ei visează nu are fundament în chiar teoria disciplinei pe care pretind că o reprezintă.

Dar mai cred că astfel de afirmații au și darul să zăpăcească, ca și informațiile jurnalistice de genul găina a născut pui vii! Psihanaliștii doresc să se remarce și ei pe o piață sugrumată de consum și prost gust, și o fac adeseori cu asemenea mijloace discutabile.

subt 

<= Home | Psihanaliza | Cursuri

Articole | Publicații

Asistență online | Forum | Blog

Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa