Psihanaliza > Editorial

Tinerii și amoralitatea

Un studiu recent arată că 80% din tinerii cu studii superioare cred că orice e permis dacă vrei să faci ceva, să obții un job sau altele la fel. Procentul ne pune pe gînduri. 80% pare mult. Totuși trebuie să avem în vedere cîteva aspecte.

Niciodată, într-o societate dezvoltată, nu a exista un procent mai mare de oameni morali, care nu fac orice ca să-și atingă scopurile. 20% e suficient mai ales dacă aceste persoane "nobile" dețin locuri cheie în stat.(1) Ceilalți 80%, care nu dau doi bani pe morală, nu reușesc să strice jocul, să transforme societatea într-un infern pentru că pe lîngă morala personală mai există și lege. De frica legii, cei 80% nu provoacă deraieri importante. Societatea este bine echipată în acest sens!

În al doilea rînd, nu e sigur că școlile superioare formează oameni morali. De ce ar face-o (sau cum ar face-o)? Morala se formează în cei șapte ani de acasă prin interiorizarea imaginilor parentale și implicit a interdicțiilor și idealurilor. Este un proces natural descris de Freud însuși. Dar dacă părinții nu au nimic comun cu moralitatea, sunt absenți sau indiferenți, atunci nu vom gă si nici la copii semnale în acest sens. Formarea morală revine mass-mediei și aici avem multe lipsuri (dacă nu toate).

În fine, nu trebuie să ne lăsăm intimidați de formula "studii superioare". De multe ori acestea sînt doar pe hîrtie, formal, nu ating exigența ultimă, realizarea excelenței proprii!

Tinerii care au absolvit un institut de învățămînt superior nu au neapărat în minte ideea de a se angaja. Există și aici procente care arată că foarte puțini muncesc pentru că nu se gîndesc să o facă sau nu găsesc de lucru. Alții, și mai puțini, pleacă în străinătate. Să sperăm că acolo, supuși regulilor societăților evoluate, ei vor găsi și gust pentru moralitate.

Observăm că îngrijorarea indusă de cele 80 de procente nu mai are consistență sau se deplasează spre alte probleme pe care inițial nu le-am bănuit. Ca orice fenomen din sfera vieții sociale, și amoralitatea tinerilor studioși este un subiect de discuție amplu care necesita diverse abordări.

Notă:
(1) În vechile societăți aristocrate o infimă parte a societății constituia elita și impunea regula jocului. Elitele de azi nu sunt aristocrate (cum ar putea fi?) ci simulează această poziție. De aceea sînt ușor măsluite
de mass-media.

--
Material de Jean Chiriac
aropa@freudfile.org

Home | Psihanaliza | Cursuri | Articole

 Asistență 24x24 | Forum | Blog

Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa