Psihanaliza > Editorial

Psihanaliza în România

La început de an 2015 facem o mică trecere în revistă
a popularității psihanalizei la noi.

După un articol publicat în Discovery Magazine aflăm că psihanaliștii sînt scoși de la naftalină și că ideile lansate de Sigmund Freud se repun în valoare. Este o veste bună care dovedește că psihanaliza nu este doar o modă trecătoare sau neștiințifică și înlocuibilă, în special cu medicamentele de ultimă generație. Psihanaliza este aptă să trateze și azi deși cei mai mulți cred contrar iul.

La noi psihanaliza are o soartă ciudată. Odinioară a fost fie negată și respinsă - vezi notele critice semnate de Mircea Eliade printre alții - fie pusă deoparte, evitată, în perioada comunistă. După ' 89 au apărut primele cărți publicate în românește - anterior aveam prețioasa traducere a dr. Leonard Gavriliu într-un volum care include trei cărți majore Introducere în psihanaliza, Prelegeri de psihanaliză și Psihopatologia vieții cotidiene. Dar această traducere s-a adresat uzului intern*, adică nu a circulat prin marile librării.

Aparițiile editoriale de după '89 s-au axat pe publicare operelor lui Freud, Jung și ale altor autori diverși care aveau ca subiect psihanaliza.

Publicații continuă să apară și azi, chiar dacă nu în ritmul inițial. Tirajele nu sînt mari - cineva ne revela că un tiraj vandabil se situează în jurul cifrei de 2000 exemplare! Fapt curios pentru că psihanaliza nu este doar o teorie și metodă de tratament psihic, ci și o teorie aplicabilă interpretării faptelor de cultură, politică, societate, religie, mit, folclor etc. Altfel spus, psihanaliza poate fi un instrument esențial în studiile inspirate de domeniile de mai sus.

Ce ni se pare simptomatic pentru puținul interes suscitat de psihanaliză la noi este și faptul că în studii diverse publicate se observă lipsa cunoștințelor elementare de psihanaliză care acoperi diverse lacune. Nici psihologii care apar public cu diferite ocazii, în mass media, nu au cunoștințele minime necesare!

Detestată sau evitată în trecut, psihanaliza nu a avut după '89 ascensiunea așteptată. Ideea că e depășită nu stă în picioare dacă arătăm că în Federația Rusă, de exemplu, ea se bucu ră de o mare atenție. E drept că rușii au istoria lor în promovarea psihanalizei. Am vrut să arăt doar că pudoarea comunistă nu e o explicație a rezistenței la psihanaliză, că dezinteresul de azi nu se trage de la ea.

De ce nu se bucură psihanaliza de interes, azi? E o întrebare care poate primi multe răspunsuri la fel de corecte. Cred că elitele noastre intelectuale care nu arată interes pentru psihanaliză explică parțial de ce.**  Pe de altă parte e vorba de mentalitate. Mentalitatea românului este dominată de idei mistice, de credințe supersti țioase, de frica superstițioasă față de tot ce e psihic, transferat în sfera spiritelor și a demonilor. Aceste superstiții sînt la ele acasă chiar și în mediile intelectuale și, evident, nu oferă ambianța intelectuală în care se pot planta și dezvolta ideile psihanalitice.

Dacă interesul nostru pentru psihanaliză este scăzut azi, el nu va fi mai mare mîine. Deci ne așteptăm la o diminuare pînă la dispariție chiar dacă, cum am pomenit deja, psihanaliza are adepți chiar și în țări foste comuniste.

Note:
* Pentru uzul cadrelor didactice și al studenților - viitori profesori.
**
Atunci cînd încearcă să se amestece în psihanaliză, comit erori grave cum e și cazul semnalat de noi într-o notă, pe blog, la adresa: https://psihanalizainfo.wordpress.com/2014/11/12/plesu-si-visele/

--
Material de Jean Chiriac

Home | Psihanaliza | Cursuri | Articole

 Asistență 24x24 | Forum | Blog

Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa