Psihanaliza > Istoric

Introducere

Freud pe strada Tabor - montajDespre istoria psihanalizei s-au scris mii de pagini. Dintre cele mai influente ne reţin atenţia cele semnate de Ernest Jones, Fritz Wittels etc. Freud însuşi a scris în mai multe rînduri lucruri esenţiale privind istoria psihanalizei. Lucrarea sa Autobiografie şi alte eseuri comandate de enciclopedii şi editori oferă cadrul cel mai autorizat de situare a psihanalizei în context ştiinţific, social şi cultural.

Totuşi, ce ar trebui să cuprindă o istorie a psihanalizei? Credem că, în primul rînd, principalele momente ale apariţiei, dezvoltării şi impunerii psihanalizei, primele intuiţii şi descoperiri, cum au evoluat ele, întîlnirile memorabile, eşecurile şi alte asemenea evenimente care constituie structura intimă a mişcării psihanalitice.

De pildă, descoperirea terapiei cathartice, care stă la baza psihanalizei sau descrierea cazului Anna O. Primul Congres de psihanaliză, şedinţele (seratele) de miercuri şi Comitetul secret înfiinţat special pentru a proteja psihanaliza de influenţe maligne. Primele cooperări dar şi rupturile cele mai semnificative, dizidenţele. Toate acestea şi multe altele, constituie, cum am spus, elementele de bază ale mişcării psihanalitice freudiene.

Această "mişcare" s-a bucurat de un mare succes în cele din urmă, dar nu chiar de la început. În zilele noastre, ea cunoaşte o diluare şi chiar o reevaluare care pune în discuţie chiar şi disciplina psihanalitică, sub aspect teoretic şi practic.

Noi facem primul pas în direcţia prezentării acestor momente cruciale cu articole originale sau preluate din alte surse. AROPA

Istoric
_____________

Home

Editorial

Sigmund Freud

Psihanaliza

Cursuri

Articole

Newsletter

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate. Condiţii de utilizare.

logo aropa