Asociația română pentru promovarea psihanalizei (AROPA)

Regulament de prelucrare date personale

În toate „25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protec„persoanelor fizice în ceea ce prive„personal, precum „acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Astfel, considerăm că este oportun să vă informăm cum protejăm datele dvs. personale.

Ce date prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm în vederea ofertei serviciilor noastre (AROPA) sunt următoarele:

- forum on-line: adresa de e-mail, numele (d) de membru al forumului;

- newsletter: adresa de e-mail;

- serviciul 24x24: numele, prenumele, adresa de e-mail, vârsta, profesia, telefon, date personale introduse voluntar în câmpul de conținut;

- libraria on-line: numele, prenumele, adresa poștală, adresa e-mail, telefon, comanda on-line, modalitate de plată.

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale în vederea comunicării noutăților de pe site-urile AROPA și asigurării serviciilor contactate voluntar (enumerate mai sus).

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Datele personale prelucrate nu sunt communicate unor terți.

Care sunt drepturile dvs. „

Dreptul la informare - pute„prelucrare a datelor dvs. personale.

Dreptul la rectificare - pute„de forum on-line și newsletter. De asemenea puteți solicita modificarea datelor în cazul serviciilor de librarie on-line și 24x24.

Dreptul la „- pute„„în alte cazuri prevăzute de lege. În cazul serviciului de forum online puteți solicita dezabonarea direct din aplicația respectivă sau online.

Dreptul la restric„ - pute„prelucrării în cazul în care contesta„cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opozi„ - vă pute„se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor - pute„personale pe care ni le-a„

Dreptul de a depune plângere - pute„modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Na„Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consim„ - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consim„Retragerea consim„prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate - pute„privire la respectiva prelucrare sau vă pute„vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă pute„adresa poștală AROPA, O.P. 61 „la adresa aropa@freudfile.org.