Politica noastră de confidențialitate.

Asociația română pentru promovarea psihanalizei - AROPA - aplică la modul cel mai serios politica de confidențialitate față de utilizatorii serviciilor sale de consultații online. Adresele de email sau alte date personale introduse în formularul online nu sînt înstrăinate sau vîndute unor terți cu intenția de spam. Toate datele personale oferite la completarea formularului sînt stocate în condiții de securitate a datelor și utilizate numai în cadrul acestui serviciu.

De asemenea, informațiile personale obținute în cursul dialogului de consultații nu sînt înstrăinate sub nicio formă sau utilizate pentru alte scopuri decît acela implicat direct de acest serviciu.

Pentru sesizări și reclamații privind politica AROPA de confidențialitate te rugăm să ne expediezi un email cu detalii precise despre cazul reclamat pe adresa abuz@psihanaliza.org.

Informațiile noastre de contact se află aici.

--
* Pentru cetățenii români stabiliți definitiv sau temporar în străinătate serviciul nostru este tarifat. Pentru detalii expediază-ne un email pe adresa
aropa@freudfile.org cu subiectul "consultatii online plus" (fără ghilimele).